PIRKŠANAS NOTEIKUMI

  1. DEFINĪCIJAS 

1.1. Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Truckmaster”, reģistrācijas Nr. 41203063885, juridiskā adrese Mango iela 1 - 1, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101.

Pārdevēja kontaktinformācija:

Faktiskā adrese: Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055

Tālrunis: +371 25685778

Fakss: 

E-pasts: ask@truckmaster.lv

1.2. Interneta veikals - tiešsaistes veikals, kas pieejams adresē www.truckmaster.lv

1.3. Pircējs - persona, kas iegādājas preces Interneta veikalā.

1.4. Darba diena - jebkura nedēļas diena, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, kas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ir brīvdienas.

1.5. Personas dati - pircēja dati, kas norādīti Konfidencialitātes politikā.

1.6. Konfidencialitātes politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā izklāstīti galvenie Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un glabāšanas noteikumi, kā arī citi ar Interneta veikala izmantošanu saistīti aspekti.

1.7. Noteikumi - šie Noteikumi preču iegādei Interneta veikalā, kas veido distances līgumu Latvijas Republikas tiesību aktu izpratnē.

1.8. Konts - konts, kas izveidots, Pircējam reģistrējoties Interneta veikalā, kurā tiek glabāti Pircēja sniegtie Personas dati un dati par Interneta veikalā veiktajiem Pircēja pasūtījumiem. 

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Šie Noteikumi ir juridisks dokuments, kas veido Pircējam un Pārdevējam saistošu distances līgumu. Noteikumi attiecas uz Pircēja un Pārdevēja tiesībām un pienākumiem, citiem pirkuma līguma noteikumiem, kā arī nosacījumiem pirkšanai Interneta veikalā. Ieteicams uzmanīgi izlasīt šos Noteikumus un Konfidencialitātes politiku un pārliecināties, ka saprotat tos pareizi. Ja jūs nepiekrītat Noteikumu un Konfidencialitātes politikas noteikumiem, jums nevajadzētu izmantot Interneta veikalu.

2.2. Iepirkties Interneta veikalā ir tiesības šādām personām:

- rīcībspējīgas fiziskās personas, t.i. personas, kas vecākas par 18 gadiem un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;

- nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi ar saviem ienākumiem rīkojas patstāvīgi;

- juridiskas personas, kas darbojas ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību; 

- iepriekš norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

2.3. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā.

2.4. Reģistrējot Kontu Interneta veikalā, Pircējs apstiprina iesniegto datu pareizību un uzņemas visu atbildību par nepareizu datu iesniegšanas sekām. 

2.5. Preces tiek uzskatītas par pasūtītām, kad Pircējs uz Pircēja norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu, ka Pārdevējs ir uzsācis pasūtījuma izpildi. pasūtījuma izpilde sākas brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu un attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā. 

2.6. Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgtais pirkuma līgums ir spēkā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz Pircēja un Pārdevēja savstarpējo saistību izpildei.

  1. PRECES UN PASŪTĪJUMI

3.1. Pircēja pasūtīšanai un iegādei pieejamās preces ir apskatāmas Interneta veikalā. Preces galveno īpašību apraksts sniegts pie attiecīgās preces, un tas var būt noformēts preces attēla, vispārīga apraksta, konkrētu datu (piemēram, tehniskie dati) veidā un/vai norādot saiti uz vietni, kurā iespējams saņemt sīkāku preces aprakstu (piemēram, ražotāja informāciju). Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikalā esošo preču krāsas, formas vai citu īpašību neatbilstību faktiskajam preču izmēram, krāsai un formai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ. 

3.2. Preces cena ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās preces. Preces cena ir norādīta euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visus pārējos nodokļus un nodevas, kas piemērojami precei. Norādītā preces cena no pasūtījuma veikšanas brīža ir galīga un saistoša gan Pircējam, gan Pārdevējam, izņemot acīmredzamu kļūdu gadījumus. Ja Pārdevējs konstatē, ka jebkuras Pircēja pasūtītās preces cena nav pareiza, Pārdevējam cik drīz vien iespējams jāinformē Pircēju, lai Pircējs varētu izvēlēties apstiprināt pasūtījumu ar pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu. Gadījumā, ja Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju, pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu, un visas pircēja samaksātās summas tiek atgrieztas. Cenas var tikt mainītas jebkurā laikā, tomēr, izņemot iepriekš minētos apstākļus, šīs izmaiņas neietekmē pasūtījumus, par kuriem Pārdevējs ir nosūtījis pasūtījuma apstiprinājumus. Cenā neietilpst maksa par preču piegādi, kas ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida un tiek norādīta atsevišķi.

3.3. Preces garantijas informācija ir norādīta preces aprakstā. Jebkurā gadījumā piemērojams spēkā esošajos tiesību aktos vai preces ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Sīkāka informācija par preces garantiju un tās izmantošanas kārtību norādīta precei pievienotajos garantijas noteikumos.

3.4. Pircējs var pasūtīt un iegādāties preces Interneta veikalā tikai reģistrējoties Interneta veikalā un izveidojot Kontu. Pircējam ir jāsniedz visus reģistrācijai nepieciešamos datus. Pircējs var pieteikties Kontā, ievadot reģistrācijā norādīto e-pastu un Pircēja paroli.

3.5. pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts Pircējam uz e-pasta adresi, kas norādīta Konta informācijā. 

  1. APMAKSA

4.1. Samaksa par precēm tiek veikta preces pasūtīšanas brīdī, izmantojot Interneta veikalā pieejamās apmaksas iespējas – samaksa ar norēķinu karti vai bankas pārskaitījumu.

4.2. Pircējam par preci jāsamaksā uzreiz. pasūtījums tiks izveidots, ja Pircējs samaksājis par precēm. Ja Pircējs nesamaksā vienas stundas laikā, pasūtījums tiek izdzēsts no sistēmas.

4.3. Pēc pasūtījuma saņemšanas tiek veikta Pircēja kartes autorizācija, lai pārliecinātos, ka kartē ir pietiekami daudz līdzekļu maksājuma darījumam. 

4.4. pasūtījuma apstiprināšanas brīdī noklikšķinot uz “Maksāt”, Pircējs apstiprina, ka ir norādītās maksājumu kartes īpašnieks. 

4.5. Maksājumu kartes pārbauda un autorizē kartes izdevējs, tomēr, ja karte nav autorizēta, Pārdevējs neatbild par jebkādu kavēšanos vai piegādes neizdošanos. 

4.6. Pēc apmaksas veikšanas Pircēja datora ekrānā parādās apstiprinājums par veiksmīgu pasūtījuma apmaksu.

4.7. Pēc apmaksas veikšanas rēķins par pasūtījumu ar atzīmi par tā apmaksu uzreiz tiek nosūtīts uz Pircēja Kontā norādīto e-pasta adresi, kā arī tiek saglabāts Pircēja Kontā Interneta veikalā, kur to iespējams apskatīt, lejupielādēt un/vai izdrukāt jebkurā laikā.

4.8. Pabeidzot pirkumu, Pircējs saņem pirkuma apstiprinājumu uz reģistrācijā norādīto e-pastu.

  1. PREČU PIEGĀDE UN SAŅEMŠANA

5.1. Pērkot preces Interneta veikalā, Pircējam jāizvēlas piegādes veidu un jānorāda precīzu piegādes adresi.

5.2. Ja Pircējs pats nevar preces saņemt un preces ir tikušas piegādātas norādītajā adresē saskaņā ar pārējo Pircēja sniegto informāciju, Pircējs nav tiesīgs apgalvot, ka preces ir piegādātas nepareizam saņēmējam.

5.3. Preces no Interneta veikala iespējams piegādāt LatvijasRepublikas teritorijā.

5.4. Pieejamie preces piegādes veidi un maksa par attiecīgo piegādi ir norādīta pie attiecīgās preces un Pircējs izvēlas piegādes veidu un apstiprina maksu par piegādi reizē ar preces pasūtījumu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas piegādes maksa netiek mainīta. 

5.5. Ja pasūtījumā iekļauto preču kopējā summa pārsniedz 35 EUR, piegāde ir bez maksas. pasūtījumiem par mazāku summu maksa par piegādi tiek norādīta pie pasūtījuma noformēšanas un tās apmērs ir atkarīgs no piegādes adreses atrašanās vietas.

5.6. Preces iespējams saņemt Pārdevēja noliktavā Spilves iela 8b, Rīgā, LV-1055, vai tās tiek piegādātas, izmantojot Omniva piegādes servisu vai ar Latvijas Pasta starpniecību. Konkrētās preces piegādes termiņu var ietekmēt izvēlētais piegādes veids un adrese, kā arī attiecīgā piegādi nodrošinošā uzņēmuma darba laiks. Ar preču piegādes noteikumiem un izpildes laikiem sīkāk iespējams iepazīties Omniva vai Latvijas Pasts mājas lapā.

5.7. Ja iegādātā prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā un ja Pircējs izvēlējies to saņemt tur, tad prece ir pieejama saņemšanai ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma apmaksas. Ja Pircējs izvēlējies preci saņemt ar piegādi uz Pircēja norādītu adresi, Pārdevējs to nosūta (nodod piegādes uzņēmumam) līdz 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas. Tā kā iepriekš minētie piegādes uzņēmumi parasti piegādā preces Latvijā 1-2 dienu laikā, kopējais piegādes termiņš parasti nepārsniegs 5 dienas.

5.8. Ja iegādātā prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, piegādes termiņš attiecīgi pagarinās par laiku, kāds nepieciešams, lai Pārdevējs saņemtu iegādāto preci no sava piegādātāja, un šis termiņš var būt 10-14 dienas.

5.9. Preces izsūtīšanas brīdī Pārdevējs informē Pircēju par preces izsūtīšanu, nosūtot izsekošanas kodu, kas ļauj sekot līdzi sūtījumam un izpildes laikam, uz reģistrācijā norādīto Pircēja e-pastu.

5.10. pasūtījums tiek piegādāts personai, kura norādīta preču pasūtījumā kā saņēmējs, uz norādīto piegādes adresi. Gadījumā, ja prece netiek piegādāta piegādes uzņēmuma vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Pircējam preces un piegādes vērtību pēc tam, kad saņēmis attiecīgu nozaudēšanas apstiprinājumu no piegādātāja.

5.11. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes termiņa neievērošanu, ja preču piegāde nav izdevusies vai kavējas Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.12. Saņemot preces, Pircējam jāpārbauda iepakojuma stāvokli (jāpārbauda, vai ārējais iepakojums nav bojāts) un jāparaksta pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu. Kad Pircējs ir parakstījis pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka pasūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana jebkādu iepakojuma bojājumu, Pircējs to atzīmē pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentā; ja pasūtījumu piegādā ar kurjeru, tiek izsniegts akts par iepakojuma bojājumiem, un par bojājumiem jāpaziņo Pārdevējam. Ja Pircējs neveic minētās darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem un nepilnīga pasūtījuma piegādi, ja šādu neatbilstību var konstatēt, vizuāli pārbaudot preces. Saņemot preces pašapkalpošanās termināļos un pamanot neatbilstību, Pircējam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam. 

  1. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Likumīgās atteikuma tiesības:

6.1.1. Pircējam, kurš veic pirkumu Interneta veikalā, kā patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, iegūst preces fiziskā valdījumā vai, ja vienā pasūtījumā preces ir vairākas, bet piegādātas atsevišķi - pēc 14 dienām no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, iegūst fiziskā valdījumā pēdējo preci.

6.1.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāpiesakās savā Kontā un jāsniedz informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu un preces atgriešanu. Pircējs var izmantot atteikuma veidlapu, kas atrodama šo Noteikumu pielikumā, taču tas nav obligāti. Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami nosūtīt Pircēja paziņojumu par Pircēja atteikšanās tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa notecēšanas.

6.1.3. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dienas, kad Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam atteikumu, jānosūta vai jānodod preci atpakaļ Pārdevēja noliktavā Spilves iela 8b, Rīgā, LV-1055. Visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs, izņemot Noteikumos īpaši norādītos gadījumus.

6.1.4. Ja Pircējs izmanto savas atteikuma tiesības, Pārdevējs 14 kalendāro dienu laikā pēc Pircēja preces saņemšanas atpakaļ no Pircēja atmaksā Pircējam preces cenu. Maksa par piegādi netiek atmaksāta.

6.1.5. Preces cena tiek atmaksāta, pārskaitot attiecīgo summu uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par preci. Pārdevējs neuzņemas atbildību par atmaksas neveikšanu vai maksājuma par atgriezto preci kavējumu, ja Pircējs ir sniedzis nepareizu atmaksai nepieciešamo informāciju. 

6.1.6. Pircējs var izmantot iepriekš minētās tiesības, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

- prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies;

- prece nav lietota un ir saglabājusi savas patēriņa īpašības;

- prece tiek atgriezta ar neskartām etiķetēm, birkām, u.c., kas bijušas uz preces pirkšanas brīdī, t.i. tās nav bojātas, noņemtas u.c., ja šāda noņemšana nav bijusi nepieciešama, lai preci pārbaudītu.

6.1.7. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazinājumu jebkādu tādu darbību dēļ, kas nav bijušas nepieciešamas, lai noteiktu lietas veidu, īpašības un funkcionēšanu. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt preci, ja Pārdevējs var pierādīt, ka tās sākotnējā stāvokļa atjaunošana radīs papildu izdevumus un preces oriģinalitāte tiks zaudēta.

6.2. Tiesības atgriezt līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

6.2.1. Ja Pircējs uzskata, ka saņemtā prece neatbilst līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības 2 gadu laikā pēc piegādes datuma iesniegt pieprasījumu Pārdevējam. Šādā gadījumā Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju, un jānorāda savus datus: vārdu, uzvārdu, iemeslu preču atgriešanai, pasūtījuma numuru vai samaksu par precēm apstiprinošā rēķina (maksājuma uzdevuma) numuru, kontaktinformāciju (tālruņa numurs vai e-pasta adrese) un bankas rekvizītus (konta numurs, bankas nosaukums un kods), ja Pircēja samaksāto summu (vai tās daļu) ir jāatmaksā Pircēja bankas kontā. Pārdevējs rūpīgi pārbauda atpakaļ atsūtīto preci un saprātīgā termiņā paziņo Pircējam pa e-pastu, ja prece tiks nomainīta vai tiks veikta atmaksa (kā nepieciešams). 

6.2.2. Jebkurā gadījumā Prece tiek uzskatīta par atbilstošu līguma noteikumiem preci, ja: i) prece atbilst Interneta veikalā norādītajam aprakstam un īpašībām; ii) prece ir piemērota normālai lietošanai tāpat kā citas tāda paša veida preces; un iii) preces kvalitāte un īpašības ir tādas, kādas var sagaidīt no citām tāda paša veida precēm.

6.2.3. Ja Pircējs pieprasa atmaksu un šāds pieprasījums ir pamatots, tiek atmaksāta visa Pircēja samaksātā summa, ieskaitot maksu par piegādi un pamatotas preces atgriešanas izmaksas.

6.3. Pircējam jāapmaksā un jāpieņem iegādātās preces šajos Noteikumos izklāstītajā kārtībā. Ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces bez pamatota iemesla, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas. Pircējam jāsedz arī kurjera pieprasītās izmaksas, ja Pircējs nepieņem preces ar kurjeru saskaņotajā laikā.

6.4. Pircējam jāsargā viņam/viņai piešķirtos Konta pieteikšanās datus un viņš/viņa nedrīkst tos atklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par šādu datu saglabāšanu un uzņemas atbildību par visām darbībām (datu pārraide, veiktie pasūtījumi, patērētāju komentāri utt.), kas tiek veiktas Interneta veikalā, piesakoties Kontā, kā arī par šādu darbību sekām. Pieteikšanās datu nozaudēšanas gadījumā Pircējam nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam. 

6.5. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Interneta veikalā iesniegtie Pircēja dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Šādu datu izmaiņas gadījumā Pircējam jāaktualizē tos sadaļā Mans konts vai jāinformē Pārdevēju par izmaiņām. Pārdevējs nekādos apstākļos neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Pircējam un/vai trešajām personām radušies sakarā ar to, ka Pircējs nav iesniedzis aktuālus un/vai pilnīgus datus vai atjauninājis/papildinājis datus to izmaiņu gadījumā. Ja Interneta veikala izmantošanai Pircējs ir sniedzis trešo personu personas datus, Pircējs uzņemas atbildību par šādu datu sniegšanas un izmantošanas likumību.

6.6. Ja Pircēja ierosinātas preces atgriešanas gadījumā Pārdevēja piedāvātais risinājums Pircēju neapmierina, piemēram, Pārdevējs nepiekrīt, ka prece nav atbilstoša līguma noteikumiem, Pircējs var iesniegt pieteikumu/sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr. 65452554, tīmekļa vietne: www.ptac.gov.lv).

  1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pārdevējs nodrošina Pircējam Interneta veikala pakalpojumu izmantošanu, kuras nosacījumi ir noteikti šajos Noteikumos un citos Interneta veikalā publicētajos noteikumos. 

7.2. Gadījumā, ja Pircējs ir samaksājis par precēm, bet nav iespējams ar viņu sazināties, pamatojoties uz izvēlēto piegādes veidu, Pircēja pasūtījums tiek atcelts un atdots atpakaļ Pārdevējam.

7.3. Pārdevējam jāpiegādā preces saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircēja izvēlētajā veidā.

  1. Gadījumos, kad Pārdevējs nevar piegādāt Interneta veikalā pasūtītās preces tādu neparedzētu iemeslu dēļ, kas saistīti ar piegādātājiem, vai tāpēc, ka preces nav noliktavā, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu, paziņojot par to Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam citu tādas pašas vai augstākas kvalitātes un vērtības preci. Ja Pircējs atsakās no šādas preces, Pārdevējam 5 darba dienu laikā jāatmaksā Pircēja samaksāto summu uz Pircēja kontu, no kura ticis veikts maksājums. 

7.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā izņemt preces no Interneta veikala un mainīt jebkādu Interneta veikalā esošo informāciju vai izņemt to. Pārdevējs pieliek visas pūles, lai izpildītu visus Pircēja pasūtījumus, tomēr var rasties izņēmuma situācijas, kad pasūtījumu jāatceļ pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas, un Pārdevējs patur tiesības to atcelt jebkurā laikā.

7.6. Ja Pircējs lieto Interneta veikalu, pārkāpjot šos Noteikumus, mēģina radīt kaitējumu tā darbības stabilitātei un drošībai vai citādi pārkāpj spēkā esošos tiesību aktus, Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircējam Interneta veikala izmantošanu vai anulēt Pircēja Kontu bez brīdinājuma. Jebkurā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīts ar uzbrukumu informācijas sistēmām, vīrusiem vai citu programmatūru, ļaunatūru u.c., kas var ietekmēt Interneta veikalu izmantojošo fizisko personu datorus, IT aprīkojumu, datus vai materiālus dēļ Interneta veikala satura izmantošanas vai lejupielādes, vai tīmekļa vietnēm, uz kurām tajā tiek nodrošinātas saites.

7.7. Ja Interneta veikalā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un trešo personu informācija, šādas saites tiek nodrošinātas tikai informācijai un Pārdevējs nekontrolē šādas tīmekļa vietnes neatkarīgi no to satura un tajās sniegtās informācijas. Tāpēc Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no to izmantošanas.

  1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pircēja iesniegtos personas datus apstrādā saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

  1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt un papildināt šos Noteikumus un pārējos ar tiem saistītos dokumentus. Visi Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie publicēti Interneta veikalā. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, Pircējam ir tiesības atteikties no grozījumiem un papildinājumiem, tomēr šādā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izmantot Interneta veikalu. Tiek piemērota aktuālā Noteikumu redakcija, kas ir spēkā no pasūtījuma veikšanas brīdī. 

9.2. Puses tiek atbrīvotas no saistību izpildes saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja saistību izpildi kavē tādi neparedzēti apstākļi, kurus Puses nevar ietekmēt, kā noteikts tiesību aktos.

9.3. Pārdevējs vai trešās puses satura piegādātājs ir visu autortiesību un pārējo intelektuālā īpašuma tiesību uz visu Interneta veikala tekstuālo un grafisko saturu īpašnieks. Interneta veikala satura izmantošana un izplatīšana ir aizliegta, ja vien Pārdevējs nav tam devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

9.4. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus un tiek bez nosacījumiem atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs nav rūpīgi iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan tam ir tikusi dota iespēja to izdarīt. 

9.5. Tiesiskās attiecības, kas izriet no šiem Noteikumiem, reglamentē Latvijas tiesību akti. Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek risināts Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.6. Jebkura persona, kas izmanto Interneta veikalu, piekrīt, ka saziņa ar Pārdevēju notiks galvenokārt elektroniski. Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa e-pastu vai sniedz informāciju, publicējot to Interneta veikala tīmekļa vietnē. Pircējs visus paziņojumus un pieprasījumus nosūta pa e-pastu vai zvanot uz tālruņa numuru, kas norādīts attiecīgajā Interneta veikala sadaļā.PIRKŠANAS NOTEIKUMU PIELIKUMS

ATTEIKUMA VEIDLAPA

Sazinies ar mums